RIVA CONSULTING

Usluge

Projektiranje

Najvažniji korak za početak svake gradnje, a naš stručni tim s velikim iskustvom i znanjem obavlja sve poslove od analize parcela do pripreme za ishodovanje svih potrebnih doukmentacija. Naše djelovanje obuhvaća analizu parcele, izmjeru zemljišta i dokumentiranje parametara kao što je dimenzija, konfiguracija i slično. Također, pripremamo dokumentaciju za ishodovanje dozvola kako bi investitori i klijenti mogli bezbrižno započeti s gradnjom.

Savjetovanje

Prije početka građenja i uopće upuštanja u takve aktivnosti, potrebno je procijeniti što sve takav pothvat nosi, je li isplativ i što je sve potrebno kako bi se ostvario. Mi smo tu da vas usmjerimo i savjetujemo kako bi donijeli odluku koja je najbolja za vas. Naše usluge obuhvaćaju financijsko savjetovanje, kao što su procjene troška, eventualni rizik i slično. Pravno savjetovanje, gdje vas iskustvom i znanjem usmjeravamo prema rješavanju bilo kakvih pravnih prepreka kao i prema ishodovanju potrebne dokumentacije. Tehničko savjetovanje kojim osiguravamo neometeno i sigurno funkcioniranje gradilišta od njegovog početka do završetka.

Gradnja i Adaptacija

Gradnja je ozbiljan i sveobuhvatan pothvat, ali ne mora biti iscrpan i dugotrajan. Iskusan tim uz najmoderniju opremu i strojeve obavit će posao profesionalno i odgovorno, čemu svjedoče brojne reference zadovoljnih klijenata. Naše usluge uključuju sve građevinske redove, pripremne i aktivne, instalaterske radove, fasaderske i ostale. Radimo i na principu ”ključ u ruke” gdje saslušamo klijentove želje i odradimo sve poslove kako bi klijent mogao useliti odmah pri završetku radova. Također, nudimo usluge adaptacija objekata prema vašim željama. Bilo da se radi o sanaciji kvarova uzrokovanim vlagom ili jednostavno moderniziranju postojećih prostora, svemu pristupamo ozbiljno i efikasno. Radovi uključuju prenamjene, obnove, sanacije, rekonstrukcije i ostalo.

Održavanje

Budući da je gradnja sveobuhvatan i kompleksan pothvat, potreban je stručni nadzor gradilišta kako bi se sve odvijalo prema pravilima struke. Posjedujemo znanje i iskustvo kojime pratimo proces gradnje i dajemo smjernice kako bi se sve odvijalo prema planu glavnoga projekta. Iznimno je bitno da se objekt gradi prema pravilima struke i da prati najmodernije trendove u graditeljstvu, kako bi objekt bio spreman za ishodovanje dokumentacije kao što je uporabna dozvola. Nudimo i uslugu održavanja vaših nekretnina, bilo da se radio o periodičnom obilasku i sitnijim popravcima ili čuvanju objekata. Održavanje uključuje sve popratne usluge kao što su održavanje okoliša, organizacija eventualnih servisa, briga o nekretnini kada vlasnih ne obitava u njoj.